Zajišťujeme komplexní léčebně - preventivní péči pro děti a dorost (0 - 19 let)

 

Léčebná péče:

-kontrola hladiny CRP (vysoce citlivý parametr zánětu) speciálním certifikovaným přístrojem před nasazením antibiotik

- STREPTEST(přímé vyšetření na přítomnost antigenu bakterie Streptococcus pyogenes v krku)

- vyšetření moče mikroskopicky i certifikovaným močovým analyzátorem

- možnost provedení základního otoskopického a dermatologického vyšetření

 

Preventivní péče:

- pravidelné preventivní prohlídky

- standartní i nadstandardní očkování

- test školní zralosti a vyšetření lipidového metabolismu v 5-ti letech věku

- vyšetření zrakové ostrosti  a barvocitu

- aplikace náušnic

- možnost zapůjčení monitoru dechu pro novorozence

 

Výše uvedená vyšetření a úkony jsou prováděny bezplatně přímo v ordinaci na počkání

 

O chodu ordinace(včetně objednávání k preventivním prohlídkám) informujeme prostřednictvím e-mailu a webových stránek (www.detskylekar-uherskybrod.cz), kde získáte i praktické informace.

Každé nové miminko od nás obdrží balíček s milým překvapením.

Těší se na Vás:

MUDr. Dagmar Konečná - držitelka diplomu celoživotního vzdělávání, úzká spolupráce  a osobní konzultace se specializovanými  poradnami Uherskohradišťské nemocnice(nefrologie, alergologie, gastroenterologie, endokrinologie,neonatologie, obezitologie), účast na celorepublikových pediatrických kongresech a sympoziích (sledování aktuálních trendů v diagnostice a terapii)

 

Marie Sedlářová– zdravotní sestra registrovaná v České asociaci sester